Hizmetlerimiz

Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin ulusal ve uluslararası projelerinde, projelerin uygulaması ve yönetilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Uluslararası İş ve İhracat Geliştirme

Kapasite analizi, ulusal ve uluslararası rakiplerin analizi, strateji ve yol planının oluşturulması, pazarlama altyapısının analizi ve geliştirilmesi gibi pek çok alanda şirketlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Hibe&Teşvik Yönetimi

Ar-Ge, İnovasyon faaliyetleri yürüten şirketlerin/ Ar-Ge merkezlerinin proje destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi teşvikler ile proje yazma, planlama, denetleme ve yürütme ile ilgili süreç yönetimi hizmeti sunuyoruz

İşe Alım&Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda seçeceği personelleri doğru zamanda, doğru pozisyonda ve doğru yöntemler ile seçmelerini sağlıyoruz. Bu sayede şirketlerin rekabet şartlarında hedeflerine ulaşabilmeleri amacıyla yetenekli çalışanları bulması ve şirket kültürüne kazandırmalarına destek oluyoruz.

Muafiyet Uygulamaları ve Bordrolama

 Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknokent’ler İçin Personel Ar-Ge Teşvik Hesaplamaları, Personel SGK işe giriş işlemlerinin yürütülmesi, istihdam teşvikleri yönetiminin sağlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz

Teknoloji&Mühendislik

 Üretim ve yönetim süreç optimizasyonu, maliyet analizi ve yönetimi süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.