KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

Açıklama

İşletme Geliştirme Destek Programı, Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) piyasadaki rekabet gücünü artırma ve kurumsallaşma yolculuğunu desteklemeye yönelik bir programdır. Büyümeye hızını artıracak ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte şirketlerin doğru kurumsallaşma ve markalaşma potansiyelini artıracak hedeflemeler yapılır. KOSGEB İşletme Geliştirme Programı kapsamında işletmelerin, yurtiçinde katılım sağlayacakları fuar, Türkiye’de yer alan kamu kurumlarınca gerçekleşen yurtdışı iş seyahatleri, işletme bünyesine dahil edecekleri ön lisans ve üzeri personel için istihdam, dışarıdan alınacak olan tasarım hizmetleri, ürün veya işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan belgelendirme ve ihtiyaç duyulan test-analiz giderleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik harcamalara, enerji verimliliği, bağımsız değerlendirme, model fabrika ve teknik danışmanlık harcamalarına hibe desteği sağlamaktadır.