İhracat Destekleri Danışmanlığı

Açıklama

İhracat destekleri (e-ihracat elektronik ihracat, mikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı KOSGEB ve Eximbank tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir. İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına sahip olması amacıyla verilir.