KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı

Açıklama

Programın amacı,

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerini sağlamak, Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.

Destek sağlanan AR-GE ve İnovasyon projesi;

Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, Mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerdir.

Destek sağlanan ÜR-GE projeleri; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirilmesi için gerçekleştirilecek projelerdir.

Bu kapsamda;

 • Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları
  • Kalkınma Ajansı destekleri için belirli bir zaman veya dönem bulunmamaktadır. Her bir ajans web sitesi, gazete ve bilbord gibi araçları kullanarak destekler için başvuru sürecine dair bilgilendirme yapar ve belirlenen süre içerisinde başvuruları kabul etmektedir. Bölgesel olarak konumlanmış her bir ajansın mali ve teknik destekleri bulunmaktadır. Mali Destekler ve Doğrudan Finansman Desteği kendi içerisinde 3’e ayrılmaktadır.
  • Mali Destekler
   1. Doğrudan Finansman Desteği
    • Proje Teklif Çağrısı
    • Fizibilite Desteği
    • Güdümlü Proje Desteği
   2. Finansman Desteği
   3. Faizsiz Kredi Desteği

 

 • KOSGEB Teknoyatırım Programı
  • TUBİTAK – TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna giriyorsa, KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilir.

   Destek Unsurları (Yatırım Projesi Süresince Verilen)

   • Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
   • Personel gideri desteği
   • Eğitim ve danışmanlık desteği
   • Kira desteği Destek Unsurları

   (Yatırım Projesi Sonrası Verilen)

   Yatırım projelerini tamamlayan işletmeler 1 yıl süre ile yararlanabilir.

   • İşletme Gideri Desteği
    1. Personel giderleri
    2. Enerji giderleri
    3. Bakım-onarım giderleri

   Yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 

 • Başvuru Yönetim Raporlama Danışmanlığı
  • Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • Ar-Ge Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
  • Tasarım Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
  • Start-Up ve Kuluçka Merkezleri İçin Teknik Danışmanlıklar
  • KOSGEB Destekli TEKMER Kurulumu ve Sürdürülmesi
  • Yatırımcı Eşleştirmeleri
  • Proje Odaklı Öğretim Elemanı – Firma Eşleşmelerinin Yapılması

 

 •  KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı
  • İşletme Geliştirme Destek Programı, Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) piyasadaki rekabet gücünü artırma ve kurumsallaşma yolculuğunu desteklemeye yönelik bir programdır. Büyümeye hızını artıracak ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte şirketlerin doğru kurumsallaşma ve markalaşma potansiyelini artıracak hedeflemeler yapılır. KOSGEB İşletme Geliştirme Programı kapsamında işletmelerin, yurtiçinde katılım sağlayacakları fuar, Türkiye’de yer alan kamu kurumlarınca gerçekleşen yurtdışı iş seyahatleri, işletme bünyesine dahil edecekleri ön lisans ve üzeri personel için istihdam, dışarıdan alınacak olan tasarım hizmetleri, ürün veya işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan belgelendirme ve ihtiyaç duyulan test-analiz giderleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik harcamalara, enerji verimliliği, bağımsız değerlendirme, model fabrika ve teknik danışmanlık harcamalarına hibe desteği sağlamaktadır.

 

 •  KOSGEB KobiGel Programı
  • Küçük – Orta Büyüklükte İşletmeler olarak adlandırılan KOBİ’lerin büyüme ivmelerini artırmak için dönemsel olarak açılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) yenilikçi, inovasyona ve üretime önem veren, katma değeri yüksek teknoloji ürünü üreten, pazarlama süreçlerini ve başarısını yurtdışı pazarlara taşımak isteyen işletmeler başta olmak üzere KOBİ’lerin kullanımına sunulan programlardan biridir. İhracat vizyonuna sahip, teknolojiye dayalı üretim odaklı faaliyette bulunan işletmeler belirli kriterleri tutturup – yeterli yatırım tutarlarını gerçekleştirdiğinde hibe ve destek programından faydalanmaya hak kazanmaktadırlar.