KOSGEB Teknoyatırım Programı

Açıklama

TUBİTAK – TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna giriyorsa, KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM programına başvurarak 3 yıl içinde aşağıdaki desteklerden üst limiti 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz ve/veya geri ödemeli olmak üzere yararlanabilir.

Destek Unsurları (Yatırım Projesi Süresince Verilen)

 • Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Eğitim ve danışmanlık desteği
 • Kira desteği Destek Unsurları

(Yatırım Projesi Sonrası Verilen)

Yatırım projelerini tamamlayan işletmeler 1 yıl süre ile yararlanabilir.

 • İşletme Gideri Desteği
  1. Personel giderleri
  2. Enerji giderleri
  3. Bakım-onarım giderleri

Yatırım proje süresi en fazla 36 (otuzaltı) aydır. 6 aya kadar ek süre verilebilir.