KDV İstisnası

Açıklama

  • TÜBİTAK, AB, KOSGEB, SAN-TEZ, TTGV gibi Ar-Ge desteği veren kurumlar tarafından onaylanan proje bütçesinin tamamı Kurumlar Vergisi matrahından Ar-Ge indirimi olarak tekrar düşülmektedir.
  • Projede görevli personelin Gelir Vergisi Stopajından %80’inden, yüksek lisans mezunu personelin stopajının % 90’ından, doktoralı personelin stopajının ise %95’inden, projede görev aldığı süreyle orantılı olarak muaf tutulmaktadır.
  • Projede görevli personelin SGK İşveren Payının %50’sinden projede görev aldığı süreyle orantılı olarak muaf tutulmaktadır.
  • Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili çalışmalardan doğacak damga vergisi işletmelerden alınmamaktadır.
  • Aynı kurumlar tarafından, firmalara yapılan hibe ödemeleri 5 yıl içerisinde işletme sermayesine katılması koşulu ile gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.