KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

Açıklama

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı’nın amacı, Kobi’lerin yurtdışı pazarlara açılabilme noktasında becerilerini geliştirmektir.

  • Yurt dışı pazar paylarını artırmak,
  • Kobi’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan Kobi’lerin sayısını artırmak,
  • E-ticarete başlayan Kobi’lerin sayısını artırmak,
  • Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarını sağlamak,
  • İhracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projeleri desteklemek de amaçları arasında bulunmaktadır.