KOSGEB KobiGel Programı

Açıklama

Küçük – Orta Büyüklükte İşletmeler olarak adlandırılan KOBİ’lerin büyüme ivmelerini artırmak için dönemsel olarak açılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) yenilikçi, inovasyona ve üretime önem veren, katma değeri yüksek teknoloji ürünü üreten, pazarlama süreçlerini ve başarısını yurtdışı pazarlara taşımak isteyen işletmeler başta olmak üzere KOBİ’lerin kullanımına sunulan programlardan biridir. İhracat vizyonuna sahip, teknolojiye dayalı üretim odaklı faaliyette bulunan işletmeler belirli kriterleri tutturup – yeterli yatırım tutarlarını gerçekleştirdiğinde hibe ve destek programından faydalanmaya hak kazanmaktadırlar.