Turquality Programı Danışmanlığı

Açıklama

TURQUALITY , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur. Bu kapsamda yapacakları harcamaları %50 oranında hibe şeklinde desteklemektedir.