Döviz Kazandırıcı Hizmet- Bilişim Sektörü Proje Danışmanlığı

Açıklama

Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında şirket, kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinde yurt içi ve yurt dışında vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyona ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlar.

  • Ürüne özel hedef pazarı tespit ederek firmanın kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak.

  • İhracata hazır hale gelmesini sağlamak. (Gerekli sertifikalar, web sitesi, sosyal medya hesapları, tanıtım materyalleri)

  • Potansiyel müşteriye erişim ve uluslararası ilişkilerin yönetilmesinde firmaya destek sağlamak.

  • Ticaret Bakanlığı’nın desteklerine ilişkin firmayı bilgilendirmek ve başvuru süreçlerinde destek sağlamak.

  • Uluslararası rakip firmalar ve piyasa koşulları hakkında bilgilendirme sağlamak.

  • Firmaların e-ihracat süreçlerine dahil olmasını sağlayarak B2B online satış kanalları geliştirmesini sağlamak.

  • Firmanın uluslararası piyasada markalaşmasını sağlamak.