Devlet Destekleri

  • Hepsi
  • AB PROJE DANIŞMANLIĞI
  • AR-GE DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI
  • İŞKUR İSTİHDAM DESTEĞİ
  • TEKNOKENT DANIŞMANLIĞI
  • ULUSLARARASILAŞMA VE İHRACAT DANIŞMANLIĞI
  • VERGİSEL TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

IPA

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Devamını Oku

SGK İşveren Payı Teşviki

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel sektör işletmeleri, sigorta primlerini yasal süreler içinde ödemesi ve idari para ceza borcunun bulunmaması d...

Devamını Oku

HORIZON

Horizon 2020, 80 Milyar Avro’luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini g&uu...

Devamını Oku

Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri

Devamını Oku

Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) Projeleri

Devamını Oku

Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) Projeleri

Devamını Oku

ERC projeleri

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council−ERC), öncül (frontier) araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirerek f...

Devamını Oku

Marie Sklodowska-Curie Eylemleri (MSCA)

AB, daha fazla genç kadın ve erkeği araştırma alanında kariyer yapmaya teşvik etmek, dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri kendine çekmek, kendi araştırmacılarını bünyesinde tutmak ve farklı yerlerde çal...

Devamını Oku

Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri

Devamını Oku

KOBİ Fonlama projeleri

Devamını Oku

KDV İstisnası

TÜBİTAK, AB, KOSGEB, SAN-TEZ, TTGV gibi Ar-Ge desteği veren kurumlar tarafından onaylanan proje bütçesinin tamamı Kurumlar Vergisi matrahından Ar-Ge indirimi olarak tekrar düşülmektedir. Projede gör...

Devamını Oku

Gümrük Vergisi İstisnası

Devamını Oku

Çalışan Gelir Vergisi Muafiyeti

Devamını Oku

Sağlık Sektörü Proje Danışmanlığı

Devamını Oku

İhracat Destekleri Danışmanlığı

İhracat destekleri (e-ihracat elektronik ihracat, mikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı KOSGEB ve Eximbank tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıks...

Devamını Oku

Turquality Programı Danışmanlığı

TURQUALITY , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlama...

Devamını Oku

Döviz Kazandırıcı Hizmet- Bilişim Sektörü Proje Danışmanlığı

Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler, Türkiye İhracatç...

Devamını Oku

İşbaşı Eğitim Desteği

İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isa...

Devamını Oku

Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki

31.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (1.326,56 ila 9.949,16 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan kar...

Devamını Oku

Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı(Ar-Ge Merkezi Yönetim ve Raporlama Danışmanlığı)

2008 Yılında yürürlüğe giren 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, ür&uu...

Devamını Oku

Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Kalkınma Ajansı destekleri için belirli bir zaman veya dönem bulunmamaktadır. Her bir ajans web sitesi, gazete ve bilbord gibi araçları kullanarak destekler için başv...

Devamını Oku

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı

Programın amacı, Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni...

Devamını Oku

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı’nın amacı, Kobi’lerin yurtdışı pazarlara açılabilme noktasında becerilerini geliştirmektir. Yurt dışı pazar paylarını artırmak, Kobi’leri, uluslararası rekabet...

Devamını Oku

KOSGEB Teknoyatırım Programı

TUBİTAK – TEYDEB, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projesi ile son 5 yıl içinde başarıyla prototipi bitirilmiş olan ya da son 5 yıl içinde patent belgesi ile korunmuş prototip ürün, öncelikli teknoloji alanlar tablosuna...

Devamını Oku

KOSGEB KobiGel Programı

Küçük – Orta Büyüklükte İşletmeler olarak adlandırılan KOBİ’lerin büyüme ivmelerini artırmak için dönemsel olarak açılan Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) yenilikç...

Devamını Oku

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı, Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) piyasadaki rekabet gücünü artırma ve kurumsallaşma yolculuğunu desteklemeye yönelik bir programdır. B&uu...

Devamını Oku

Başvuru, Yönetim ve Raporlama Danışmanlığı

Ar-Ge ve İnovasyon Projelerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi Ar-Ge Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları Tasarım Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürd&uu...

Devamını Oku

TÜBİTAK Programları (1501,1507, 1511, 1505, 1512…)

TÜBİTAK’ın finansal destekleri ile ilgilenen birimi olan TEYDEB bünyesinde, farklı ölçekteki ve nitelikteki projelere yönelik bir çok destek programı bulunmaktadır. Burada hedef Türkiye’deki firma...

Devamını Oku